Coğrafya Bölümü Mezunları

COĞRAFYA BÖLÜMÜ TANITIMI
Üniversite sınavına hazırlanan her öğrenci, seçeceği bölüm konusunda endişe yaşar. Coğrafya bölümünü seçmeyi düşünen öğrenciler için tüm merak edilenleri Daktilos olarak cevaplıyoruz. Coğrafya bölümü dersleri nelerdir? Coğrafya bölümü taban puanları 2019 nedir? Coğrafya bölümünü okumak nasıldır? Coğrafya bölümü ekşi sözlükteki yazıları nelerdir? Coğrafya bölümü meslekleri nelerdir? Coğrafya bölümü ders programı nedir? Coğrafya bölümü mezunları neler düşünüyor? Coğrafya bölümü kaç net? Coğrafya bölümü taban puanı nedir? Coğrafya bölümü iş ilanları nelerdir?

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NEDİR?
Coğrafya bölümü, doğal çevrenin özellikleri ile çevre-insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler konusunda eğitim ve araştırmalar yapan bir bölümdür.

COĞRAFYA BÖLÜMÜNÜ OKUMAK İÇİN NE GEREKLİDİR?
Coğrafya bölümünü okumak isteyen kişilerin, genel akademik yeteneğe sahip, coğrafya dersinin yanında biyoloji, jeoloji, sosyoloji ve tarih derslerinde başarılı olmalıdırlar. Ayrıca doğada olup bitenlere meraklı ve ilgili kişiler olmalıdırlar.

COĞRAFYA BÖLÜMÜNÜN AMACI NEDİR?
Coğrafya bölümünün amacı doğal ortamın özelliklerini, gelişim sürecini, doğal ortamla insanların kurduğu ilişkiyi, nüfus ve ekonomik etkinliklerin dağılımını nedensellik bağları içerisinde araştırıp, bir bilgiye ulaşacak kişiler yetiştirmektir.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ HANGİ PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALIR?
Coğrafya bölümü SOZ puan türü ile öğrenci alır.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ HANGİ DERSLERİ ALIR?
1.Yıl: Coğrafyaya Giriş, Beşeri Coğrafya’ya Giriş, Meteoroloji ve Klimatoloji I, Jeomorfolojiye Giriş I, Kartoğrafya, Doğal Ortam, Coğrafya’da Teknolojik Donanımlar, İngilizce, Türk Dili, Ekonomik Coğrafyaya Giriş, Meteoroloji ve Klimatoloji II, Jeomorfolojiye Giriş II, Harita Bilgisi, Türkiye Coğrafyasına Giriş, Taşlar Bilgisi, Coğrafya’da Bilgisayar Kullanımı, İngilizce, Türk Dili
2.Yıl: Nüfus CoğrayasıI, Flüviyal Jeomorfoloji, CBS’ye Giriş, Tarım Coğrafyası, Yerleşme Coğrafyası, Toprak Coğrafyası, Avrupa Coğrafyası, Harita Okuma Yöntemleri, İngilizce, Atatürk İlk. ve İnk. Tar. , Karst jeomorfolojisi, Nüfus Coğrafyası II, CBS ve Uzaktan Algılama, Madencilik ve Balıkçılık, Konut Coğrafyası, Asya Coğrafyası, Coğrafi Metodoloji, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, İngilizce, Ata. İlk. ve İnk. Tar.
3.Yıl: Bitki Coğrafyası, Ege ve Marmara Bölgeleri, Yapısal Jeomorfoloji, Enerji Kaynakları, Volkan jeomorfolojisi, Turizm Coğrafyası, Amerika Coğrafyası, Şehir Coğrafyası, Coğrafi İstatistik, Klimatoloji’de CBS, Beşeri ve İktisadi Coğrafya’da CBS, Sanayi Coğrafyası, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu Böl., Jeomorfoloji’de CBS, Arazi Uygulamaları, Karasal Hidrografya, Şehir Planlama, Coğrafi Veri Analizleri, Kuvaterner
4.Yıl: Oseanografya, Bölge Planlaması, Seminer, Türkiye’nin Beşeri Coğ., Türkiye’nin Fiziki Coğ., Türkiye Turizm Coğrafyası, Çevre Sorunları, Türkiye’nin Ekonomik Coğ., Siyasi Coğrafya, Ulaşım Coğrafyası, Ortadoğu Ülkeleri, Bitirme Ödevi

Seçmeli dersler:
Sedimantoloji, Bölgesel Coğrafyanın İlkeleri, Pazarlama Coğrafyası, Osmanlı Türkçesi I, Coğrafya Tarihi, Coğrafya Felsefesi, Tıbbi Coğrafya, Avrupa Birliği, İletişim bilimleri, Bilim Tarihi, Göç Coğrafyası, Kurak ve Yarıkurak Böl. Jeom. , Balkan Ülkeleri, Osmanlı Türkçesi –II , Biyocoğrafya, Güneydoğu Asya, Kültür Coğrafyası, Mekansal Algılama, Siyaset Bilimi, Jeopolitik, Fiziki Coğrafya Araş.Yönt. , Kırsal Planlama, Coğrafi Turizm Rehberliği , Şehiriçi Arazi Kullanımı, Sulak Alanlar , Kırsal Yerleşmeler, Kent Jeomorfolojisi, Buzul Jeomorfoloji , Demografya, Arazi Kullanımı ve Planlanması , Bölgesel Coğrafya Arş. Yönt. , Uygulamalı Jeomorfoloji , Yenilenebilir Enerji Kaynakları , Beşeri Coğrafya Araş.Yönt. , Paleocoğrafya , İdari Coğrafya, Küreselleşme , Kıyı Jeomorfolojisi , Tarihi Coğrafya , Dünya Ekonomik Coğrafyası , Sürdürülebilirlik Analizleri, Az Gelişmiş Ülkeler Coğrafyası, Jeoarkeoloji, Dünya Bölgesel Coğrafyası , Çevresel Etki Değerlendirme, Anadolu Mimarisi , Mesleki Yabancı Dil I , Dağlık Bölgeler Coğrafyası , Şehir ve Gender , Gelişmiş Ülkeler Coğrafyası , Türkiye Hidrografyası, Türk Ülkeleri Coğrafyası , Afetler Coğrafyası , Kentsel Mimari , Mesleki Yabancı Dil –II , Dünya Şehirleri

COĞRAFYA BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE YAPAR?
Coğrafya bölümünü başarıyla bitiren kişiler “ Coğrafya Lisans Diploması” ve “Coğrafyacı” unvanı verilir.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ KOLAY MI?
Coğrafya bölümünü okuyan öğrenciler arazilerde, laboratuvarda, harita ve şema çizerken büro ortamında çalışır. Arazi çalışmalarında ortam sıcak veya soğuk olabilir. Ekip çalışması gerektirdiği için sosyal ilişkiler kurarlar. Bu bölümü seçmek isteyen kişilerin u bilgileri göz önünde bulundurması gerekir.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ İŞ İMKÂNI NELERDİR?
Coğrafya bölümü mezunları birçok devlet kuruluşunda çalışabilir. Ayrıca akademik kariyer yaparak coğrafya alanında araştırmalar yapabilir ve akademisyen unvanına sahip olabilir. Coğrafyacılar özel sektörde çalışma şansları çok düşüktür. Bu nedenle çoğu farklı alanlarda çalışır.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?
Coğrafya bölümü mezunları ortaöğretim kurumlarında ve özel dershanelerde öğretmenlik yapılabileceği gibi, yüksek lisans öğrenimi yapanlar öğretim görevlisi olarak çalışabilir. Ayrıca Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, MTA, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ KAÇ NET?
Coğrafya bölümü en az 64 Net gereklidir.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ TABAN PUANI KAÇTIR
Coğrafya bölümünün taban puanı 299.650’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir