Coğrafya Öğretmenliği Eşit Ağırlık Mı

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TANITIMI
Üniversite sınavına hazırlanan her öğrenci seçeceği bölüm konusunda endişe yaşar. Coğrafya öğretmenliği bölümünü seçmek isteyen öğrenciler için tüm merak edilenleri Daktilos olarak cevaplıyoruz. Coğrafya öğretmenliği bölümü dersleri nelerdir? Coğrafya öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var? Coğrafya öğretmenliği bölümü nasıldır? Coğrafya öğretmenliği bölümü yorumları nelerdir? Coğrafya öğretmenliği hangi bölümdedir? Devamı yazıda…

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ NEDİR?
Coğrafya öğretmenliği bölümü başta coğrafya öğretmenliği olmak üzere sosyal bilimler öğretmenliğe yapabilecek kişileri yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNÜ OKUMAK İÇİN NELER GEREKLİDİR?
Coğrafya öğretmenliği bölümünü okumak isteyen bir kimsenin genel akademik yeteneğe, coğrafya yanında, biyoloji, jeoloji gibi doğal; sosyoloji, tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyması, doğayı incelemeye istekli olması gerekir.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNÜN AMACI NEDİR?
Coğrafya bölümünün amacı, doğal çevrenin özellikleri ile çevre-insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler gibi konularda araştırma ve eğitim yapılır.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ HANGİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALIR?
Coğrafya öğretmenliği bölümü SÖZ puan türü ile öğrenci alır.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU NE YAPAR?
Coğrafya öğretmenliği bölümünü bitirenler “Coğrafyacı” ünvanı ile görev alırlar. Coğrafya öğretmenlerinin bir kısmı eğitim alanından çalışmayı tercih ederken bir kısmı ise araştırmayı tercih eder. Araştırma alanını tercih eden coğrafyacı ise doğaya özgü iklim, bitki örtüsü gibi birçok konuda incelemeler yapar. Coğrafyacı aynı zamanda haritaları ve istatistiksel verileri de değerlendirir.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ KOLAY MI?

Öğretmenlik genel itibariyle sorumluluk ve dikkat gerektiren bir meslektir. Coğrafya öğretmenliği ise bir alan dersi olduğu daha çok bilgi birikimine ihtiyaç vardır. Kişinin kendini bu alanda geliştirmesi ve gündemi takip etmesi gereklidir.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ İŞ İMKÂNLARI NELERDİR?

Coğrafya öğretmenliği mezunları KPSS ve mülakatlardan başarılı oldukları takdirde MEB’e bağlı liselerde veya özel liselerde coğrafya öğretmeni olarak görev yaparlar. Ayrıca lisans üstü eğitimlerini tamamlayanlar üniversitelerde öğretim görevlisi olabilirler.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?
Coğrafya öğretmenliği bölümünü bitirenlerin büyük bir kesimi ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadırlar. Bunun dışında, yüksek lisans öğrenimi yapanlar, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, MTA, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Ancak, bu kuruluşlardaki teknik eleman kadrolarının sayısının kısıtlı olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ NELERDİR?
1.Yıl: Coğrafyaya Giriş, Ekonomik Coğrafyaya Giriş, Beşeri Coğrafya’ya Giriş, Meteoroloji ve Klimatoloji II, Meteoroloji ve Klimatoloji I, Jeomorfolojiye Giriş II, Jeomorfolojiye Giriş I,     Harita Bilgisi, Kartoğrafya, Türkiye Coğrafyasına Giriş,   Doğal Ortam,  Taşlar Bilgisi,  Coğrafya’da Teknolojik Donanımlar, Coğrafya’da Bilgisayar Kullanımı, İngilizce,                İngilizce II,  Türk Dili, Türk Dili II

2.Yıl: Nüfus Coğrayası, Karst jeomorfolojisi, Flüviyal Jeomorfoloji,  Nüfus Coğrafyası, CBS’ye Giriş, CBS ve Uzaktan Algılama, Tarım Coğrafyası,         Madencilik ve Balıkçılık, Yerleşme Coğrafyası, Konut Coğrafyası, Toprak Coğrafyası, Asya Coğrafyası,               Avrupa Coğrafyası, Coğrafi Metodoloji, Harita Okuma Yöntemleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, İngilizce,  İngilizce I, Atatürk İlk. ve İnk. Tar.    , Ata. İlk. ve İnk. Tar. II

3.Yıl: Bitki Coğrafyası, Klimatoloji’de CBS, Ege ve Marmara Bölgeleri,  Beşeri ve İktisadi Coğrafya’da CBS,  Yapısal Jeomorfoloji, Sanayi Coğrafyası,  Enerji Kaynakları, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu Böl., Volkan jeomorfolojisi,  Jeomorfoloji’de  CBS , Turizm Coğrafyası, Arazi Uygulamaları, Amerika Coğrafyası, Karasal Hidrografya,  Şehir Coğrafyası, Şehir Planlama, Coğrafi İstatistik, Coğrafi Veri Analizleri, Kuvaterner

4.Yıl: Oseanografya,  Çevre Sorunları, Bölge Planlaması,  Türkiye’nin Ekonomik Coğ. , Seminer,   Siyasi Coğrafya,  Türkiye’nin Beşeri Coğ.,  Ulaşım Coğrafyası, Türkiye’nin Fiziki Coğ.,  Ortadoğu Ülkeleri,  Türkiye Turizm Coğrafyası, Bitirme Ödevi

Seçmeli Dersler: Sedimantoloji, Göç Coğrafyası, Bölgesel Coğrafyanın İlkeleri, Kurak ve Yarıkurak Böl. Jeom. ,  Pazarlama Coğrafyası, Balkan Ülkeleri, Osmanlı Türkçesi I, Osmanlı Türkçesi –II,  Coğrafya Tarihi, Biyocoğrafya, Coğrafya Felsefesi,  Güneydoğu Asya,  Tıbbi Coğrafya, Kültür Coğrafyası,  Avrupa Birliği,  Mekansal Algılama,  İletişim bilimleri,  Siyaset Bilimi,  Bilim Tarihi, Jeopolitik

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OLAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİDİR?

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)

(Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)

(Eğitim Fakültesi)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)

(Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)

(Buca Eğitim Fakültesi)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)

(Gazi Eğitim Fakültesi)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)

(Atatürk Eğitim Fakültesi)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)

(Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir