Kamu Yönetimi Bölümü Avantajları

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TANITIMI
Üniversite sınavına hazırlanan her öğrenci seçeceği bölüm konusunda endişe yaşar. Kamu yönetimi bölümünü seçmek isteyen öğrenciler için tüm merak edilenleri Daktilos olarak cevaplıyoruz. Kamu yönetimi bölümü nedir? Kamu yönetimi bölümü dersleri nelerdir? Kamu yönetimi bölümü atamaları nasıldır? Kamu yönetimi bölümü iş imkânları nelerdir? Kamu yönetimi bölümü hangi alanda yüksek lisans yapılabilir? Kamu yönetimi bölümü formasyon alabilir mi? Kamu yönetimi bölümü okunması gereken kitaplar nelerdir? Kamu yönetimi bölümü nasıl bir bölümdür? Kamu yönetimi bölümü zor mudur?

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NEDİR?
Kamu yönetimi bölümü, devletin çeşitli kademelerinde ekonomik ve sosyal yönden gelişme sağlayacak kişileri yetiştiren bir bölümdür.

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜ OKUMAK İÇİN NE GEREKLİDİR?
Kamu yönetimi bölümünü tercih etmeyi düşünen kişilerin akademik alanda başarılı, düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak en doğru şekilde ifade edebilen, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe ve tarihe meraklı ve bu alanlarda başarılı kimseler olmaları gerekir. Ayrıca ikna kabiliyeti yüksek, insanlarla iletişimi kuvvetli bireyler olması gerekmektedir.

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN AMACI NEDİR?
Kamu yönetiminin amacı kamu kurum ve kuruluşlarda çeşitli alanlarda sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinden sorumlu elemanları yetiştirmek ve bu konuda eğitim ve araştırmalar yapmaktır.

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ HANGİ PUAN TÜRÜNDE ÖĞRENCİ ALMAKTADIR?
Kamu yönetimi bölümü EA puan türünde öğrenci almaktadır.

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERSLERİ NELERDİR?
1.Yıl: Almanca I (ALM),  Fransızca I (FRA),  Hukukun Temel Kavramları, İktisada Giriş I, İngilizce I (ENG), Genel İşletme, Genel Muhasebe I, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar, Davranış Bilimleri I, Almanca II (ALM),    Fransızca II (FRA), Borçlar Hukuku, İktisada Giriş II, İngilizce II (ENG), Genel Muhasebe II, Davranış Bilimleri II, Genel Uygarlık Tarihi, Siyasi Tarih

2.Yıl: Anayasa Hukuku, İstatistik, Yönetim Bilimi I, Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I, İdare Hukuku, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Bilimi II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II      Zorunlu Dersler , Yerel Yönetimler

3.Yıl: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Temel Bilgi Teknolojileri I, Sosyal Politika, Halkla İlişkiler, Kamu Personel Hukuku, Kentleşme ve Konut Politikaları, Devlet Bütçesi,  İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Temel Bilgi Teknolojileri II, Çalışma Ekonomisi, Mahalli İdareler Maliyesi, Türk Siyasal Hayatı,        Örgütsel Davranış, Uluslararası Örgütler

4.Yıl: Türk İdare Tarihi, Girişimcilik Ve İş Kurma, Çevre Sorunları ve Politikaları, Maliye Politikası I, Siyaset Bilimi, Siyaset Sosyolojisi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı,              Ticaret Hukuku Zorunlu Dersler, Türkiye Ekonomisi, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri, Etkili İletişim Teknikleri, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Maliye Politikası II, Siyasi Düşünceler Tarihi

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE YAPAR?
Kamu yönetimi bölümü mezunları “Kaymakam”, “Müfettiş”, “Yönetici” gibi unvanlar alırlar. Kamuda çalışan kamu yöneticisi, hükümet tarafından, uygulanmak üzere gönderilen kanun ve emirlerin ilgili yerlere bildirilmesi ve bunların uygulanmasına sağlar. Ayrıca yanlış ve eksik uygulama olup olmadığını denetler, halkın dilek ve şikâyetlerini dinler, ilgili yerlere havale ederler.

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KOLAY MI?
Kamu yönetimi bölümünü okumak isteyen kişilerin yazılı veya sözlü olarak kendilerini en iyi şekilde dile getirebilmeleri gerekir. Ayrıca insanlarla iyi iletişim kurup, ikna yeteneği güçlü olmalıdır. İnsanları ikna etmek bile kolay bir şey değilken bu bölüm hakkında kolaydır diyemeyiz. Kamu yönetimi bölümünü seçerken bu kıstasları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ İŞ İMKÂNLARI NELERDİR?
Kamu yönetimi bölümünden mezun olan kişiler başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler. Özel sektörde ise yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?
Kamu yönetimi bölümü mezunları

-İdare Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinde idari hâkimlik,

-Kaymakamlık,

-Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik,

-KİT’lerde, yatırımcı kuruluşlarda, belediyelerde orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik,

-Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik,

-Danıştay ve Sayıştay’da denetçi ve uzmanlık,

-Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlı,

-Dış İşleri Bakanlığında meslek memurluğu ve idari memurluk,

-Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TÜİK gibi kuruluşlarda müfettişlik,

-Devlet Planlama Teşkilatı ile Rekabet Kurulu gibi üst kuruluşlarda uzmanlık gibi alanlarda çalışma olanağı vardır.

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR HANGİLERİDİR?
Jostein Gaarder, Sofi’nin Dünyası
Orhan Hançerlioğlu, Düşünce Tarihi.
Server Tanilli, Uygarlık Tarihi
George Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri.
Alaeddin Şenel, İnsanlık Tarihi: Kemirgenlerden Sömürgenlere.
William Mc Neil, Dünya Tarihi.
Chris Harman, Halkların Dünya Tarihi.
Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla.
Cem Eroğul, Devlet Nedir?.
Cem Eroğul, Devlet Yönetimine Katılma Hakkı.
Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum, (Çev. Mehmet Sert ve Nedim Demirtaş)..
Eric Hobsbawm, Aşırılıklar Çağı: Kısa 20. Yüzyıl, Çev. Yavuz Alogan.
Bertrand Russell, İktidar, Çev. Mete Ergin.
Atilla Aytekin, Gökhan Atılgan, Siyaset Bilimi.
Kurthan Fişek, 100 Soruda Sosyalist Devlet.
Selahattin Hilav, 100 Soruda Felsefe.
David Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir.
Roger Garaudy, İslam ve İnsanlığın Geleceği, (Çev. Cemal Aydın).
Peter Watson, Fikirler Tarihi.
Georg Fülberth, Kapitalizmin Kısa Tarihi.
Christopher Pierson, Modern Devlet.
Keith Faulks, Yurttaşlığın Kısa Tarihi, (Çev. Meral Delikara Üst).
Sonay Bayramoğlu, Yönetişim Zihniyeti.
Silvia Federici, Caliban ve Cadı.
Wright Mills, Toplumbilimsel Düşün, Çev. Ünsal Oskay.
Cemal Bali Akal, Siyasal İktidarın Cinsiyeti.
Haldun Gülalp, Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet, Çev. Osman Akınhay-Abdullah Yılmaz.
Mete Tunçay, Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi (Seçilmiş Yazılar).
Afşar Timuçin, Demokrasi Bilinci
Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi
Barrington Moore, Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri
Charles Darwin, Türlerin Kökeni
Desiderius Erasmus, Deliliğe Övgü
H. Carr, Tarih Nedir?
Edward W. Said, Şarkiyatçılık
Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk
Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm
Nizamülmülk, Siyasetname.
İbn-i Haldun, Mukaddime
Ümit Hassan, İbn Haldun: Metodu ve Siyaset Teorisi.
Metin Çulhaoğlu, Tarih, Türkiye, Sosyalizm
George Orwell, 1984.
George Orwell, Burma Günleri.
George Orwell, Hayvan Çiftliği
Jose Saramago, Körlük.
Ayn Rand, Hayatın Kaynağı, Plato.
Fratz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri, Çev. Şen Süer.
Ece Temelkuran, Biz Burada Devrim Yapıyoruz Sinyorita.
Michel de Montaigne, Denemeler
Niccolo Machiavelli, Prens
Platon, Devlet
Terry Eagleton, İdeoloji
Voltaire, Kandid
Thomas More, Ütopya
Çernişevski, Nasıl Yapmalı?
Albert Camus, Veba
Ursula K. Le Guin, Mülksüzler

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ OLAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİDİR?
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(Söke İşletme Fakültesi)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(Söke İşletme Fakültesi)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim)
(Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Ücretsiz)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)
(İşletme ve Ekonomi Fakültesi)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%75 İndirimli)
(İşletme ve Ekonomi Fakültesi)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%75 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir