Veterinerlik Özellikleri

VETERİNER HEKİMLİK BÖLÜMÜ TANITIMI
Üniversite sınavına hazırlanan her öğrenci seçeceği bölüm konusunda endişe yaşar. Veteriner hekimlik bölümünü seçmek isteyen öğrenciler için tüm merak edilenleri Daktilos olarak cevaplıyoruz. Veteriner hekimlik nedir? Veteriner hekimlik puanları nelerdir? Veteriner hekimlik kitapları nelerdir? Veteriner hekimlik dersleri nelerdir? Veteriner hekimlik sıralama nedir? Veteriner hekimlik mikrobiyolojisi nasıldır? Veteriner hekimlik sözleri nelerdir? Veteriner hekimlik tarihi hakkında bilgi nedir? Veteriner hekimlik mesleği kolay mı? Veteriner hekimlik iş ilanları nelerdir?

VETERİNER HEKİMLİK BÖLÜMÜ NEDİR?
Veteriner hekimlik bölümü evcil hayvan nesillerinin iyileştirilmesi, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, hayvansal besinlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü konularında eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan bir bölümdür.

VETERİNER HEKİMLİK BÖLÜMÜNÜN AMACI NEDİR?
Veteriner hekimlik bölümünün amacı evcil, küçük/büyük baş hayvanlarını, kümes hayvanları gibi birçok hayvanın bakımı, sağlığı ve korunması gibi birçok konuda eğitim ve araştırmalar yapmaktır.

VETERİNER HEKİMLİK BÖLÜMÜ HANGİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALMAKTADIR?
Veteriner hekimlik bölümü SAY puan türü ile öğrenci almaktadır.

VETERİNER HEKİMLİK BÖLÜMÜ DERSLERİ NELERDİR?
Veteriner hekimlik bölümü fizik, kimya, botanik, zooloji, anatomi, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, biyokimya, iç hastalıkları, cerrahi, farmakoloji, parazitoloji, bakteriyoloji, hayvan besleme, hayvan yetiştiriciliği, hayvan ırkları, hayvan ürünlerinin üretimi ve patoloji, hayvansal gıdaların muayene ve teknolojisi, hayvanların suni ve tabii tohumlama metodları, laboratuar ve kliniklerde hasta hayvan üzerinde uygulamalar adlı dersleri görmektedirler.

VETERİNER HEKİMLİK MEZUNLARI NE YAPAR?
Veteriner hekimlik bölümünü bitiren kişiler “veteriner hekim” unvanı alır. 5 yıl süren eğitim ve öğretim sürecinden geçerler. 5 yıllık sürenin sonunda öğrenimlerini bitirenler “intern” dönemini de bitirdikten sonra “Veteriner Hekimlik Diploması” alırlar. Diplomasını alanlar doğrudan doktora ya da ikinci bir yüksek lisans eğitimine başlayabilirler.

VETERİNER HEKİMLİK BÖLÜMÜ KOLAY MI?
Veteriner hekimlik bölümü 5 yıl sürece yoğun çaba ve sabır gerektiren bir bölümdür. Ders programı oldukça dolu bir bölümdür. İlk seneden itibaren kademe kademe zorlaşmaktadır. Sadece hayvanları sevdiği için bu bölümü yazan ve sonucunda hüsrana uğrayan birçok insan vardır. Bu nedenle veteriner hekimlik bölümü için çok kolay bir bölümdür diyemeyiz.

VETERİNER HEKİMLİK İŞ İMKÂNLARI NELERDİR?
Hayvanların ve hayvansal ürünlerin insan yaşamı üzerindeki önemi tartışılmaz. Bu gerçek, veterinerlerin hayatımızdaki öneminin gerekliliğini ortaya koymuştur. İnsanoğlunun yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için hayvan ürünlerine ihtiyacı olmaktadır. Dünyadaki artan nüfusla birlikte hayvanların modern ve bilimsel bir şekilde neslinin devamının sağlanması için araştırmalar yapmaktadırlar. Teknoloji ve bilimin gelişmesi de yöntemlerin değişmesine neden olur. Bu nedenler veteriner hekimlerin daima çağının gerekliliklerini takip edip uygulamalıdır.

VETERİNER HEKİMLİK BÖLÜMÜ ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?
Bakanlıkların ve Müdürlüklerin hayvan sağlığı bölümlerinde,
Türkiye Jokey Kulübüne bağlı hayvan hastanelerinde,
Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastanesi,
Hayvan barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimlerinde,
Akademisyen olarak ilgili bölümün üniversitelerinde,
Hayvan ıslahının ve üretiminin yapıldığı kurumlarda,
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri bölge laboratuvarlarında,
Et ve Balık Kurumu,
Özel sektör et kombinaları,
Süt Endüstrisi Kurumu,
Enstitü ve Halk Sağlığı laboratuvarlarında,
TÜBİTAK Araştırma Laboratuvarlarında,
Milli Prodüktivite Merkezinde,
Devlet Planlama Teşkilatında gibi birçok alanda faaliyet gösterebilirler.
Ayrıca kendi kliniklerini açma yetkileri vardır.

VETERİNER HEKİM OLMAK İÇİN NE GEREKİR?
Veteriner hekim olmak isteyen bir kişinin üstün bir akademik yeteneğe sahip olması gerekmektedir. İyi bir gözlemci olması ve düşüncelerini başkasına net bir şekilde aktarabilmesi de başka bir gerekliliktir. Veteriner hekimlik kız erkek demeden herkesin seçebileceği bir meslektir. Veterinerler bir nevi hayvanların doktoru olacağı için onlardan asla korkmamalı, onları da ürkütmemelidir. Sakin bir yapıya sahip olup, her an onlara yardım için hazır bulunmalıdır. Ayrıca sokak hayvanlarını da beslemeli ve bu tür yapılan çalışmalara katılmalıdır.
Veteriner Hekimler uygulanan işlemin özelliğine göre ayakta ya oturarak çalışabilirler. Bu durum çoğu zaman yorucu olmaktadır. Büroda çalıştığı gibi salgın ve parazite hayvan hastalıkların görüldüğünde sık sık köylere gitmek zorunda kalabilir. Konu sağlık olunca şehirlerin en ücra köşelerine dahi gitmek zorundadırlar. Hayvanların bulunduğu yerler doğal olarak kötü kokar. Bu konu çoğu zaman kişiyi çileden çıkarabilmektedir. Aynı zamanda hayvanlardan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olmalıdır. Veterinerlerin bu tarz durumlara karşı tedbirli olması gerekmektedir. Veteriner hekim bir sağlık çalışanı olduğu için her an çalışmaya hazır olmalıdır. Çalışırken tedbir amaçlı maske ve eldiven gibi araçlar kullanılırlar. Tedbir olarak bunu yapmaları gerekir.

VETERİNER HEKİMLİK BÖLÜMÜ OLAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİDİR?
• Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın),
• Afyon Kocatepe Üniversitesi(Afyon)
• Ankara Üniversitesi (Ankara),
• Atatürk Üni.-Veteriner Fakültesi (Erzurum),
• Dicle Üniversitesi (Diyarbakır),
• Erciyes Üniversitesi (Kayseri),
• Fırat Üniversitesi (Elazığ),
• Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)
• İstanbul Üniversitesi (İstanbul),
• Kafkas Üniversitesi (Kars),
• Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur)
• Kırıkkale Üniversitesi,
• Mustafa Kemal Üniv. (Hatay) -Veteriner Fak.
• Ondokuz Mayıs Üniversitesi,(Samsun)
• Selçuk Üniversitesi (Konya),
• Uludağ Üniversitesi (Bursa),
• Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van) Veteriner Fak.

VETERİNER HEKİMLİK KİTAPLARI NELERİDİR?
• AT HEKİMLİĞİ
Editör: Prof. Dr. Ender YARSAN
Kitabın İçindekiler: • Türk kültüründe at, at ırkları ve yetiştiriciliği • Klinik tanıda son derece önemli olan biyokimyasal parametreler ve bunların pratik anlamda yorumlanmaları

• YEM ANALİZ YÖNTEMLERİ VE YEM DEĞERLENDİRME (1.Baskı)
Yazar: Doç.Dr.Önder Canbolat

VETERİNER HEKİMLER KENDİ KLİNİKLERİNİ AÇABİLİRLER Mİ?
Veteriner hekimlik bölümü mezunu her birey kendi kliğini açma hakkına sahiptir. Bunun için gerekli mevkilere başvurması ve klinik açabilmek için de belli miktar sermayesinin olması da gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir